Kontaktní Rodičovství

 

Co je Kontaktní Rodičovství?

 Kontaktní rodičovství (dále KR) je způsob výchovy dětí, který si klade za dlouhodobý cíl vychovat z dětí dospělé jedince s rozvinutou empatií a schopností vnímat jednotlivé životní souvislosti. Je to způsob výchovy, který používali naši předci a nyní ho používají tradiční národy, které nejsou zasažené naši západní civilizací.

KR se vyhýbá použití násilí a hrubosti ve výchově a následně tak pomáhá předcházet násilí v celé společnosti.

KR vyzývá nás, rodiče, abychom jednali s našimi dětmi s respektem a laskavostí a v podstatě se k nim chovali tak, jak bychom si přáli, aby se druzí chovali k nám.

KR se vrací k intuitivnímu chování našich předků v mnoha směrech, tedy k tradičnímu rodičovství. 

  

Cílem KR je podporovat takové chování rodičů, které vytváří zdravé a silné emocionální vazby mezi rodiči a dětmi. Tyto praktiky naplňují dětskou potřebu důvěry, empatie, a tvoří tak základ pro budoucí navazování zdravých vztahů. Mnohé studie z různých výzkumů (psychologie, péče o dítě, atd.) odhalují, že se miminka rodí se silnou potřebou být chována a zůstávat v blízkém fyzickém kontaktu s pečující osobou, většinou matkou, po dobu prvních roků jejich života. Konstantní a adekvátní naplňování těchto potřeb má velmi příznivý vliv na jejich emocionální, fyzický a neurologický vývoj. Pláč, přítulnost a sání jsou základní mechanismy, prostřednictvím kterých si miminko zajišťuje blízkost jeho matky. Jak dítě roste a cítí větší bezpečnost ve svém vztahu s matkou, je schopné lépeobjevovat svět kolem sebe, více se osamostatňovat a navazovat zdravé vztahy s jinými důležitými osobami ve svém životě.

 

Kontaktní rodičovství nehovoří o jednom jediném správném přístupu k výchově dětí. Je třeba, aby jste poslechli své srdce, důvěřovali své intuici a svému zdravému úsudku tak, aby Váš způsob výchovy podporoval KR, ale také vyhovoval Vaší rodině, kde by měl přispět k šíření klidné, vyrovnané a pohodové rodinné atmosféry.

 

Principy KR by Vám měly pomoci ujasnit si normální vývoj dítěte a rozpoznat jeho potřeby. Měly by Vám také pomoci reagovat na potřeby svého dítěte s respektem a důstojností . Některé principy jsou více kontaktní, jiné méně, je důležité si z nich vzít to, co každému nejvíce vyhovuje, a s kterými se ztotožňuje. Ty nejdůležitější principy jsou uvedeny na prvních místech.

1)      Příprava na těhotenství a porod, důraz na vytvoření vazby mezi matkou a dítětem

2)      Kojení (krmení s láskou a respektem)

3)      Citlivé reagování na potřeby dítěte, důvěra v pláč dítěte

4)      Nošení dětí a další fyzický kontakt

5)      Společné spaní

6)      Pozitivní disciplína

7)      Vyrovnaný osobní a rodinný život

 

Na závěr lze ještě dodat : Dávejte si pozor na „trenéry dětí“!

"Jakmile máte jednou dítě, stáváte se většinou terčem dobře míněných, ale separačních rad typu „ Nech ji/ho vyřvat!“, „ Udělej ji/mu pořádný režim!“, „ Nechovej ji/ho hned jak zakňourá, rozmazlíš ji/ho!“. Tento způsob výchovy je založen na mylné domněnce, že miminka pláčou proto, aby s námi manipulovala a ne komunikovala a že tento nepohodlný zvyk (pláč) se musí zlomit, aby miminka lépe pasovala do dospělého světa." (Sears, 2001).  „Trénovaní dětí“ dovedené do extrému má za následek ztrátu důvěry dítěte ve vlastní schopnost vysílat signály, ale také rodič ztrácí důvěru ve svoji schopnost reagovat na tyto signály vysílané svým dítětem. Mezi rodiči a miminky se tedy vytváří propast, přesný opak kontaktního rodičovství. Kontaktní rodičovství naopak buduje šestý smysl. Nakonec budete mít tolik sebedůvěry ve svůj způsob výchovy, že budete schopni odolat všem „dětským trenérům“.

Autor: Katka V.

 

Použitá literatura:

Sears, W., Sears, M. : The Attachment parenting book  Little, Brown and Company, 2001

www.attachmentparenting.org

 

 

 

Kontakt

Kateřina Venzarová

info@kontaktnirodicovstvi.cz

Praha 10 - Kolovraty

+420 777 561 776

Vyhledávání

Doporučené odkazy

  

 

  

 

 

 

 

Osobní prodej šátků na nošení dětí Didymos.

Ukázkové šátky k vyzkoušení a vzroky všech šátků k vidění. Více info na tel nebo email.

Copyright © 2008, Kontaktnirodicovstvi.cz. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode