Myšlenka Lesního klubu živáček

 

Budeme se snažit nabídnout dětem takové podněty, aby si vytvořily vztah k přírodě, pohybu, hudbě i manuální činnosti. Pravidelný pohyb v terénu zajišťuje nejen rovnoměrný psychomotorický vývoj, vývoj oběhové a dýchací soustavy , ale děti jsou také více odolné proti běžným nemocem (ve venkovním prostředí se také méně šíří různé nákazy). Na psychické úrovni se buduje více sebejistota a psychická stabilita, děti jsou více kreativní a schopny vzájemné spolupráce, učí se vnímání v souvislostech.

 

Pedagogické pojetí kombinuje prvky waldorfské a Montessori pedagogiky, přístup pedagogů k dětem a mezi dětmi navzájem se řídí zásadami Respektovat a být respektován (Kopřiva, P. a kol: Respektovat a být respektován, Spirála, 2009). Program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání (dle RVP PV).

 Děti prožívají rytmus roku a střídání ročních období ve formě tradičních lidových zvyklostí a slavností, které se pořádají spolu s rodiči, buduje se komunita.  Děti se učí respektu k druhým a ohleduplnosti díky věkové smíšenosti skupiny, která umožňuje široký rozvoj sociálních dovedností. Děti se nehodnotí a nesoutěží, rozvíjí se individuální přístup, který zohledňuje zákonitosti vývoje ve smyslu jeho vztahu ke světu a možnostem jak svět poznávat.  Tvořivost a fantazie jsou podporovány přirozeně v přírodě a v prostředí bez přinesených hraček a dále vyprávěnými klasickými pohádkami a příběhy, vše v závislosti na ročním období. Dítě v 1. sedmiletí se učí nápodobou, je kladen tedy důraz na osobnost pedagoga.

 

Historie lesní MŠ (převzato z www.lesnims.cz)

Myšlenka „s dětmi venku za každého počasí“ má již dlouhodobou tradici ve skandinávských zemích. Dnes se zde běžně i v klasických mateřských školách setkáme s e spaním venku mimo budovu a s pravidelným programem v přírodě.

Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku, když Ella Flatau vyřešila nedostupnost mateřské školy pobytem s dětmi v lese. V Německu se lesní MŠ šíří od vzniku LMŠ ve Flensburgu v roce  1993 na základě přímých zkušeností zakladatelek Kerstin Jebsen a Petry Jaeger s dánskou koncepcí.V roce 2008 bylo podle Imgrad Kutsch přes tisíc lesních MŠ a jejich počet stále stoupá. Důvod je nasnadě: nízké náklady na zřízení a provoz a poptávka ze strany rodičů. Lesní MŠ dnes existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. V ČR je již několik lesních mateřských škol.

 

Kontakt

Kateřina Venzarová

info@kontaktnirodicovstvi.cz

Praha 10 - Kolovraty

+420 777 561 776

Vyhledávání

Doporučené odkazy

  

 

  

 

 

 

 

Osobní prodej šátků na nošení dětí Didymos.

Ukázkové šátky k vyzkoušení a vzroky všech šátků k vidění. Více info na tel nebo email.

Copyright © 2008, Kontaktnirodicovstvi.cz. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode