Lesní klub Živáček - vyšlo v Kolovratském zpravodaji 4/2010

11.01.2011 10:47

odkaz na internetovou verzi zpravodaje je tady

 

Lesní klub Živáček

 

 V dnešní době děti tráví čím dál méně času v reálném světě a ztrácejí kontakt s přírodou, naopak tráví čím dál více času v interiérech a ve světě virtuálním. Proto bychom rádi jako rodiče vytvořili prostředí , které poskytne podněty, z nichž budou děti moci  dlouhodobě čerpat životní sílu, radost a harmonicky rozvíjet svou osobnost a duši. 

Během léta se tedy zrodila myšlenka založit pro naše děti Lesní Klub Živáček inspirovaný principy lesních mateřských škol. Jelikož je tato myšlenka v Česku poměrně nová, dovolte nám ji přiblížit.

 

Co jsou lesní mateřské školy?

Tato myšlenka má v zahraniční již dlouhodobou tradici. První založení lesní mateřské školy vzniklo v roce 1954 v Dánsku, v Německu se šíří od roku 1993 a v současné době existují ve Švýcarsku, Rakousku, UK, USA a co je podstatné, v roce 2006 vznikla první mateřská škola i v Česku.

Motivací k zakládání lesních klubů, školek či škol je většinou jednak nedostatek míst v  mateřských školách a jednak přesvědčení, že les a příroda jsou jedna moudrá učitelka, kde děti ve věku 3-6 let naleznou vše, co právě potřebují. V podstatě nejde o nic nového pod sluncem, jen vrátit děti ven, tedy tam kam přirozeně patří. Hesla “venku za každého počasí“ a „neexistuje špatné počasí, ale špatné oblečení“ jasně sdělují, že lesní mateřské školy tráví většinu času venku. Zázemí, kde se klub nachází, se stává pro děti bezpečným a přirozeným prostředím. Pedagogové jsou průvodci, kteří tvoří program sladěným s rytmem roku.  Učebním materiálem se stávají různé druhy přírodnin. Děti se učí všemi svými smysly, mají možnost si zažít všechny čtyři živly (voda, země, vítr oheň) na vlastní kůži a tím poznávají své osobní hranice, učí se respektovat přírodní zákonitosti, ale také jeden druhého. Během různých lesních her budují své sociální vazby a přátelství. Ideální je skupina maximálně 15 dětí na dva pedagogy –asistenty. Časté, ale ne nutné, je zázemí, většinou ve formě jurty, teepee, maringotky či nějaké kamenné budovy, kam se děti uchýlí při extrémně špatném počasí, na oběd, odpočinek, či tvořivé výtvarné činnosti.

 

A co našim dětem bude přinášet Živáček?

Budeme se snažit nabídnout dětem takové podněty, aby si vytvořily vztah k přírodě, pohybu, hudbě i manuální činnosti. Pravidelný pohyb v terénu zajišťuje nejen rovnoměrný psychomotorický vývoj, vývoj oběhové a dýchací soustavy, ale děti jsou také více odolné proti běžným nemocem (ve venkovním prostředí se méně šíří různé nákazy!). Na psychické úrovni se buduje více sebejistota a psychická stabilita, děti jsou více kreativní a schopny vzájemné spolupráce, učí se vnímání v souvislostech. V průzkumech Haefnera (2002) v Německu bylo zjištěno, že děti navštěvující lesní mateřské školky jsou minimálně na stejné úrovni s dětmi z běžných mateřských škol co se týče připravenosti na přechod do základní školy.

Pedagogické pojetí kombinuje prvky waldorfské a Montessori pedagogiky, přístup pedagogů k dětem a mezi dětmi navzájem se řídí zásadami shrnutými Kopřivou a kol. v knize Respektovat a být respektován. Program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání (dle RVP PV).

 

Děti prožívají rytmus roku a střídání ročních období ve formě tradičních lidových zvyklostí a slavností, které se pořádají spolu s rodiči, buduje se komunita.  Děti se učí respektu k druhým a ohleduplnosti díky věkové smíšenosti skupiny, která umožňuje široký rozvoj sociálních dovedností. Děti se nehodnotí a nesoutěží, rozvíjí se individuální přístup, který zohledňuje zákonitosti vývoje ve smyslu jeho vztahu ke světu a možnostem jak svět poznávat.  Tvořivost a fantazie jsou podporovány přirozeně v přírodě a v prostředí bez přinesených hraček a dále vyprávěnými klasickými pohádkami a příběhy, vše v závislosti na ročním období. Dítě v 1. sedmiletí se učí nápodobou, je kladen tedy důraz na osobnost pedagoga.

 

Další informace

Po novém roce budou probíhat Informační schůzky pro zájemce, kde se rodiče - zájemci dozví všechny praktické podrobnosti týkající se chodu klubu, a v rámci nich proběhnou i zápisy dětí do Živáčka. Veškeré dotazy, ohledně fungování, pedagogické koncepce, smlouvy s rodiči, atd., rádi zodpovíme. Sledujte, prosím, aktuální dění na www.kontaktnirodicovstvi.cz, pokud Vás náš projekt zaujal a máte zájem se zúčastnit, neváhejte nás kontaktovat. Hledáme vážné zájemce, kteří se budou také ochotni aktivně zapojit do přípravy projektu.

 

Přejeme pohodové svátky a těšíme se na vaše děti v dubnu 2011, kdy je naplánován začátek Lesního klubu Živáček.

 

 

Mgr. Kateřina Venzarová a kol. Živa o.s.

 

 

Kontakt

Kateřina Venzarová

info@kontaktnirodicovstvi.cz

Praha 10 - Kolovraty

+420 777 561 776

Vyhledávání

Doporučené odkazy

  

 

  

 

 

 

 

Osobní prodej šátků na nošení dětí Didymos.

Ukázkové šátky k vyzkoušení a vzroky všech šátků k vidění. Více info na tel nebo email.

Copyright © 2008, Kontaktnirodicovstvi.cz. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode